OZNAMY
    ~    

Usporiadateľ

Pod záštitouRozpis pretekov

LaVela Match Racing II.

 

ČTK: 114

Miesto: Slnečné jazerá, Senec

Dátum: 28. 5. 2011

Vypisuje: Slovenský zväz jachtingu

Usporiadateľ: Nezisková organizácia LaVela

Riaditeľ: Boris Susko

Pilot: Katka Sadilková

Hlavný rozhodca: Martin Holák

 

1. Pravidlá

Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.

2. Lode

Lode triedy Laser Pico dodané usporiadateľom.

3. Spôsobilosť a účasť

Každý člen posádky musí spĺňať požiadavky Smernice 19 ISAF, Kódex spôsobilosti.

Posádky sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ.

Žiaden člen posádky nemôže mať v termíne pretekov viac ako 21 rokov.

4. Štartovné

Nevyžaduje sa.

5. Časový program

Registrácia: 28.5.2011 9:00 - 10:00 v kancelárii pretekov v lodenici YC Slávia Senec.

Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je 28.5.2011 po 10:00.

Štarty ďalších rozjázd podľa vyhlášok a znamení PK.

Posledný možný čas znamenia výzvy je 28.5.2011 o 19:00.

6. Plachetné smernice

Plachetné smernice a ich doplnky budú zverejnené pri začiatku registrácie.

7. Trate

Trate budú uvedené v doplnku plachetných smerníc.

8. Mediálne práva

Pretekári, vlastníci a ich hostia dávajú plné právo a dovolenie usporiadateľovi na použitie fotografií a videa snímaných osôb a lodí počas pretekov. Záznamy môžu byť zverejnené a vysielané akýmkoľvek médiom, včítane reklamy.

9. Vzdanie sa zodpovednosti

Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na svoju vlastnú zodpovednosť. Pozri Pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať.

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie či smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.

10. Kontakt

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

martin@470.sk

Partneri