OZNAMY
    ~    

Usporiadateľ

Pod záštitouPlachetné smernice

 

Plachetné smernice a ich doplnky budú zverejnené pred každými pretekmi pri začiatku registrácie.

Partneri